Volume 45 - Issue 4 - 635 - 638

Can Food Supplement Produced from Apilarnil be an Alternative to Testosterone Replacement Therapy?

Apilarnil Gıda Takviyesi Testosteron Yerine Koyma Tedavisine Alternatif Olabilir mi?


Apilarnil is male honey bee (Apis mellifera) brood homogenate, firstly used on elders have psychotic, neurodegenerative or sexual disorders in Romania by Nicola Iliesu in 1980. It has high nutritional value and a cheap source of biologically active substances. It consists of water (65–75%), proteins (9–12%), carbohydrates (6–12%), fatty acids and lipids (3.5–8%),

minerals K, Na, Ca, Mg (1–1.5%), essential amino acids (threonine, leucine, isoleucine, methionine) and also it is rich in sex hormones such as testosterone, prolactin, progesterone and estradiol. Some defined chemicals in lipid portion and hormones are included in Apilarnil should be responsible by androgenic effect. So, it may enhance the androgenic activity for patients with androgen deficiency syndrome. Lower androgenic activity named as androgen deficiency syndrome. It causes reduced growth of penis end testes in early ages, failure to go through full normal puberty, gynaecomastia, poor development of facial, body or pubic hair and voice does not deepen in early teenagers, mood changes, reduced muscle strength, increased body fat, decreased libido, difficulty getting and keeping erections, low semen volume and gynaecomastia in adults. In this article, Apilarnil having an androgenic content and whether or not it is effective for the androgen deficiency syndrome has been prepared and interpreted by compiling studies on Apilarnil in the literature.

Apilarnil, ilk olarak Nicola Iliesu tarafından 1980 yılında Romanya’daki psikotik, nörodejeneratif ve cinsel rahatsızlıklara sahip olan yaşlılarda kullanılan erkek bal arısı (Apis mellifera) homojenatıdır. Yüksek besin değerine sahip olup ucuz bir biyolojik aktif madde kaynağıdır. İçeriğinde su (%65-75), proteinler (%9-12), karbonhidratlar (%6-12), yağ asitleri ve lipitler

(%3,5-8) K, Na, Ca, Mg mineralleri (%1-1,5), zorunlu amino asitler (treonin, lösin, izolösin, metiyonin) ve ayrıca testosteron, prolaktin, progesteron ve östradiol gibi cinsiyet hormonlarınca zengindir. Apilarnilin lipid kısmında tanımlanan bazı kimya- sallar ve hormonlar androjenik etki oluşturabilmektedir. Androjen eksikliği sendromu yaşayan hastalarda Apilarnil, andro- jen artışı sağlayabilir. Düşük androjenik aktivite, androjen eksikliği sendromu olarak adlandırılmaktadır. Androjen eksikliği sendromu, erken yaşlarda penis ve testislerin gelişiminin azalmasına neden olmakta ve ergenliği engellemektedir. Gençlerde jinekomasti, yüz, vücut ya da kasık tüyleri ile ses gelişiminde zayıflıklara sebep olmakta, yetişkinlerde ise ruh hali değişiklikleri, kas kuvveti azalması, vücut yağında artış, libido azalması, ereksiyon zorluğu, düşük sperm hacmi ve jinekomasti gibi sorunlara neden olmaktadır. Bu makalede androjenik içeriğe sahip olan Apilarnilin androjen eksikliği sendromuna etkili olup olmadığı ve kullanılabileceği alanlar, literatürdeki Apilarnil ile ilgili çalışmalar derlenerek hazırlanmış ve yorumlanmıştır.Download Article in PDF (68.4 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University