Volume 41 - Issue 3 - 259 - 277

A Study on Determination of Insect Fauna of Başkomutan Historical National Park (Afyonkarahisar, Turkey)

Başkomutan Tarihi Milli Parkı’nın (Afyonkarahisar, Türkiye) Böcek Faunasının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma


Başkomutan Historical National Park, settled in Afyonkarahisar province, is composed of two sections; Kocatepe and Dumlupınar. Each section have both steppe and forest vegetations. In the studies for the determination of insect fauna in Başkomutan Historical National Park, 314 species that belong to 67 families and 9 orders have been determined. Based on the observations and data, 10 important sites have been determined as they need to be protected against human intervention. 

Başkomutan Tarihi Milli Parkı, Afyonkarahisar ili sınırları içerinde bulunmakta olup, Kocatepe ve Dumlupınar olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Her iki kısım da, hem step hem de orman vejetasyonuna sahiptir. Başkomutan Tarihi Milli Parkı’nın böcek faunasının belirlenmesi için yapılan çalışmalarda 9 takım ve 67 familyaya bağlı 314 tür tespit edilmiştir. Gözlemler ve elde edilen verilere dayanılarak, insan müdahelesine karşı korunması gereken önemli 10 alan tespit edilmiştir. Download Article in PDF (394.2 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University