Volume 41 - Issue 3 - 255 - 257

On the Otter in Kırıkkale Province

Kırıkkale İlindeki Su Samuru Üzerine


This study is based on the populations of otter, Lutra lutra which is identified in Kızılırmak River and Delice River in Kırıkkale Province between March 2012 and April 2013. Otter is a nocturnal and semi-aquatic animal. Faeces analysis have shown that, fish, birds and mammals as vertebrates and crab, crayfish, snails and insect species as invertebrates are important in the diet of otter. The otter is an indicator species for the habitat that it lives. It was determined that otter was effected with water pollution orginated from industry and it was not found in regions where waste was mingled. In addition, the activities of sand and gravel quarries at rivers causes habitat loss and activity areas of otter is decreased. Dams built on the Kızılırmak River changes water regime and affects otter’s feeding behavior. This study revealed the existence of new otter localities. Lutra lutra must be protected within the framework of international and national legislations. Otter, which is a component of biodiversity, is among the priority species of conservation biology. 

Bu araştırma Mart 2012 ila Nisan 2013’de Kırıkkale il sınırları içinde kalan Kızılırmak ve Delice Irmağında tespit edilen su samuru, Lutra lutra populasyonlarına dayanmaktadır. Su samuru gececi ve yarı sucul bir hayvandır. Dışkı analizi su samuru diyetinde omurgalı olarak başta balık, kuş ve memeli; omurgasız olarak yengeç, kerevit, salyangoz ve böcek türlerinin önemli olduğunu göstermiştir. Su samuru yaşadığı habitat için gösterge bir türdür. Su samurunun sanayi tesisleriyle kirlenen sudan etkilendiği atıkların karıştığı bölgelerde bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca nehirlerdeki kum ocaklarının faaliyetleri habitat kaybına sebebiyet verdiğinden su samurunun hareket alanları daralmıştır. Kızılırmak üzerinde kurulmuş barajlar su rejimini değiştirmekte olup su samurunun beslenme davranışını etkilemektedir. Bu araştırma ile yeni su samuru lokalitelerinin varlığı ortaya konulmaktadır. Lutra lutra’nın uluslararası ve ulusal mevzuatlar çerçevesinde korunması gerekmektedir. Biyolojik çeşitliliğin bir unsuru olan su samuru koruma biyolojisinin öncelikli türlerindendir. Download Article in PDF (464.9 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University