Volume 41 - Issue 2 - 103 - 113

Taxonomic and Biogeographic Contributions to Some Genera of Caryophyllaceae Family in Turkey ​

Türkiye’deki Caryophyllaceae Familyasının Bazı Cinslerine Taksonomik ve Biyocoğrafik Katkılar


In this study, 8 taxa of Caryophyllaceae, belonging to the genera Minuartia L., Moehringia L., Petrorhagia (Ser.) Link and Silene L., have been discussed in taxonomic, biogeographical and endemism points of view. Three species belonging to the genera Minuartia (M. bulgarica, M. setacea ) and Petrorhagia (P. wheeler-hainesii ) are given as new records for the Turkish flora. Moehringia grisebachii was published as a new record for the Turkish flora previously. However, neither the supplements of the Flora of Turkey nor recently published check- lists considered this species. Furthermore, Minuartia garckeana, Silene frivaldszkyana, S. manissadjianii and Petrorhagia peroninii are discussed here in the light of the new data. 


Bu çalışmada, Caryophyllaceae familyasından Minuartia L., Moehringia L., Petrorhagia (Ser.) Link ve Silene L. cinslerinden 8 takson taksonomi,biyocoğrafya ve endemism özellikleri bakımından tartışılmıştır. Minuartia (M. bulgarica, M. setacea) ve Petrorhagia (P. wheeler-hainesii) cinslerinden üç tür Türkiye için yeni kayıt olarak verilmiştir. Moehringia grisebachii daha once Türkiye florası için yeni kayıt olarak verilmesine rağmen sonradan yayınlanan Flora’nın ek ciltleri ve Tür Listesi yayınlarında gözden kaçmıştır. Diğer yandan bu makalede Minuartia garckeana, Silene frivaldszkyana, S. manissadjianii ve Petrorhagia peroninii türlerine yeni bulgular eklenmiştir.




Download Article in PDF (3.0 MB)



Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University