Volume 41 - Issue 2 - 115 - 124

The Bioecology of Spermophilus xanthoprymnus (Bennett, 1835) in Kırıkkale (Mammalia: Rodentia)

Kırıkkale İli Spermophilus xanthoprymnus (Bennett, 1835)’un Biyoekolojisi (Mammalia: Rodentia)


This study is based on 30 (11 ♂♂, 19 ♀♀) specimens of Spermophilus xanthoprymnus collected in Kırıkkale provience. Specimens were divided into two age groups as young and adult, according to field note, fur colour, molar teeth worn and baculum shape. In this study, habitat, fur colour, behaviour, hair morphlogy, baculum shape, external and cranial characteristics, karyological features and exoparasites of Spermophilus xanthoprymnus were examined. Three animals (1 ♂, 2 ♀♀) were observed in terms of feeding and behaviour features in lab. The baculum shape was given and hair structure was determined as “crenate” type. In S. xanthoprymmus diploid chromosome number was 2n= 42, fundamental number NF= 81, and NFa=78. Data belongs to skull and baculum were compared with literature data and our specimens were represented the Spermophilus xanthoprymnus gelengius

Bu araştırma 19 Nisan 2007 ila 28 Ağustos 2008 yılları arasında Kırıkkale ilinden yakalanan 30 (11 ♂♂, 19 ♀♀) Spermophilus xanthoprymnus örneğine dayanmaktadır. Örnekler arazi notu, kürk rengi, molar diş aşınım derecesi ve baculum şekline göre genç ve ergin olarak iki yaş grubuna ayrılmıştır. Bu araştırmada S. xanthoprymnus’un habitatı, kürk rengi, davranışı, kıl morfolojisi, baculum özellikleri, iç ve dış karakter özellikleri, karyolojik özellikleri, ve ekzoparazitleri incelenmiştir. Üç hayvanın (1 ♂, 2 ♀♀) laboratuarda beslenme ve davranış özellikleri kaydedilmiştir. Baculum şekli verilmiş ve kıl örneklerinin “crenate” tipte olduğu saptanmıştır. S. xanthoprymnus’da diploid kromozom sayısı 2n=42, temel kromozom sayısı NF=81, otozomal kromozomların kol sayısı NFa=78 dir. Baş iskeleti ve baculum verileri literatür verileriyle karşılaştırılmış ve örneklerimizin S. xanthoprymnus gelengius’u temsil ettiği saptanmıştır. Download Article in PDF (8 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2022 Hacettepe University