Volume 50 - Issue 3 - 255 - 261

The Effect of Aging Process on Wear Properties of Al6061/GNP Metal Matrix Composite

Yaşlandırma Prosesinin GNP Takviyeli Al6061 Metal Matris Kompozitinin Aşınma Özelliklerine Etkisi


In this study, the effect of aging on wear characteristics of the nano GNP reinforced Al6061 metal matrix was investigated. In this scope, the samples were produced by hot press at 500°C temperature under 50MP a pressure for 30 minutes.The wear characteristics of the composites were determined using the ball-on disc wear test method. The effect of aging on the friction coefficient and wear ratio was investigated. Graphene reinforcement significantly increased the friction coefficient between the stainless-steel ball and specimen but the aging process lowered the coefficient of friction to a better level. Also, artificially aged specimens showed significant increase in hardness values. Key factors affecting the mechanical performance of the Al based alloy is reinforcement and aging process.

Bu çalışmada; nano GNP takviyeli Al6061 takviyeli metal matris kompozitlerin aşınma karakteristiği incelenmiştir. Bu ölçekte, numuneler 500°C sıcaklıkta 50 MPa basınçta 30 dakika boyunca sıcaklıkta preslenmiştir. Yaşlandırmanın sürtünme katsayısı ve aşınma üzerine etkisi incelenmiştir. Grafen takviye, paslanmaz çelik bilya ve numune arasındaki sürtünme katsayısını artırsa da yaşlandırma prosesi sürtünme katsayısını azaltarak daha iyi seviyelere getirmiştir. Aynı zamanda yapay yaşlandırılan numuneler sertlik değerlerinde de belirgin bir artış göstermiştir. Mekanik performansı artıran ana faktörler takviye ve yaşlandırma prosesidir.Download Article in PDF (4.8 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University