Volume 50 - Issue 2 - 173 - 184

Optimization of Ultrasound-Assisted Extraction of Olive Leaf (var. Halhalı) Extracts

Zeytin Yaprağı (var. Halhalı) Ekstraktlarının Ultrason Destekli Ekstraksiyon ile Optimizasyonu


In this study, the effects of three different independent variables (extraction temperature, extraction time, ultrasonic power) on the total phenolic content, extraction yield and antioxidant capacity (IC50) of olive leaf extracts of Halhalı variety, which is originated from South-eastern Anatolia Region were investigated. As a result of the evaluation made with the Box-Behnken Design Model, the optimum conditions were determined as 62.94°C, 50.67 min, and 64.65% ultrasonic power for the optimization of ultrasonic-assisted extraction. In order to visualize the effect of the extraction method on TPC, extraction yield and IC50 value of olive leaf extracts, the results of three extraction methods were compared. The differences among the mean values of the investigated parameters in terms of extraction method were found significantly different (P<0.05). In addition, it can be inferenced that ultrasound assisted extraction accelerated the transition of phenolic substances to solvent in terms of SEM images and investigated other parameters.

Bu çalışmada orijini Güneydoğu Anadolu Bölgesi olan Halhalı zeytin çeşidinin yaprak esktraktlarının toplam fenolik madde, ekstraksiyon verimi ve antioksidan kapasite (IC50) değeri üzerine üç farklı bağımsız değişkenin (ekstraksiyon sıcaklığı, ekstraksiyon süresi ve ultrasonik güç) etkisi araştırılmıştır. Box-Behnken Dizayn Modeli ile yapılan değerlendirmenin bir sonucu olarak ultrason destekli ekstraksiyon için optimum şartlar 62.94°C, 50.67 dakika ve % 64.65 ultrasonik güç olarak belirlenmiştir. Ekstraksiyon metodunun zeytin yaprağı ekstraktlarının toplam fenolik madde, ekstraksiyon verimi ve IC50 değeri üzerine etkisini ortaya koymak için üç farklı ekstraksiyon metodunun sonuçları karşılaştırılmıştır. Ekstraksiyon metodu açısından araştırılan parametrelerin ortalama değerleri arasındaki farklılık P<0.05 düzeyinde istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Buna ilaveten, SEM görüntüleri ve araştırılan diğer parametreler açısından ultrason destekli ekstraksiyonun fenolik madde geçişini hızlandırdığı sonucuna varılmıştır.Download Article in PDF (2.8 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University