Volume 50 - Issue 2 - 185 - 192

Synthesis, Characterization, Investigation of AChE Activities and Molecular Docking Studies of New Schiff Bases Based on Substitute Salicyl Aldehyde

Subtitüe Salisil Aldehit Temelli Yeni Schiff Bazlarının Sentezi, Karakterizasyonu, AChE Aktivitelerinin İncelenmesi ve Moleküler Yerleştirme Çalışmaları


In this study, two new Schiff base compounds (4 and 5) based on substituted salicyl aldehyde were synthesized. The structures of the synthesized compounds were determined by FT-IR and 1H(13C) NMR spectroscopies. The AChE inhibition activities of the compounds were investigated. According to the results obtained, the activities of compounds 4 (IC50: 1.396 ± 0.35 μM) and 5 (IC50: 0.795 ± 0.47 μM) were found to be significantly effective than Tacrin (TAC) (IC50: 166.10 ± 17.53 μM) (currently used drug). The interaction types and binding energies of compound 5, which has higher activity, were investigated by molecular docking studies.

Bu çalışmada, substitute salisil aldehit temelli yeni Schiff bazları (4 ve 5) sentezlendi. Sentezlenen bileşiklerin yapıları FT-IR, 1H(13C) NMR spektroskopileri ile aydınlatıldı. Bileşiklerin AChE inhibisyon aktiviteleri araştırıldı. Elde edilen sonuçlara göre 4 (IC50: 1.396 ± 0.35 μM) ve 5 (IC50: 0.795 ± 0.47 μM) bileşiklerinin aktiviteleri standart olarak kullanılan Tacrinden (TAC) (IC50: 166.10 ± 17.53 μM) çok daha yüksek inhibisyon aktivitesi sergilemiştir. Yüksek aktiviteye sahip olan bileşik 5’in moleküler yerlestirme çalışmaları ile etkileşim türleri ve bağlanma enerjileri hesaplanmıştır.Download Article in PDF (1.2 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University