Volume 47 - Issue 4 - 403 - 409

Determination of Biochemical Profile of Bilecik Propolis

Bilecik Propolisinin Biyokimyasal Profilinin Belirlenmesi


Propolis, an important bee product, is used as a food supplement in apitherapy applications and daily life due to its antioxidant, antimicrobial, antitumoral and anti-inflammatory properties. The properties of propolis vary depending on the region in which it is obtained, the time and the form of collection. It is not possible to obtain propolis with the same characteristics from each hive or region. In this study, raw propolis samples were obtained from Bilecik province in Marmara Region and their biochemical properties were determined. Bilecik is rich in forestry covered with oak, beech, fir, linden and chestnut trees. Therefore, it has a rich flora. In order to determine the properties of propolis samples, ethanol extract of each sample was prepared separately by using 70% ethanol. The amount of balsam, wax, total phenolics and total flavonoid of each sample was determined. Chemical composition of each propolis sample was determined by using GC-MS. The amount of balsam which is an important quality parameter for propolis was found to vary between 13% and 52%. It was also found that total phenolic content ranged from 11 mg GAE / mL to 76 mg GAE / mL. It is determined that propolis samples were rich in aldehydes, aliphatic acid and esters, alcohols, hydrocarbons, carboxylic acid esters, ketones, terpenes, fatty acids and other components.

Önemli bir arı ürünü olan propolis antioksidan, antimikrobiyal, antitumoral, antiinflamatuar özellikleri nedeniyle apiterapi uygulamalarında ve günlük yaşamda gıda takviyesi olarak kullanılmaktadır. Propolisin özellikleri elde edildiği bölgeye, toplanma biçimine ve toplanma zamanına bağlı olarak değiştiğinden her kovandan veya bölgeden aynı özelliklere sahip propolis eldesi mümkün olmamaktadır. Yapılan bu çalışmayla Marmara Bölgesinde yer alan Bilecik ilinden temin edilen ham propolis örneklerinin biyokimyasal özellikleri belirlendi. Meşe, kayın, köknar, ıhlamur, kestane ağaçları ile çevrili olan Bilecik orman bakımından oldukça zengindir. Bu nedenle de zengin bir floraya sahiptir. Bu amaçla; %70’lik etil alkol çözeltisi kullanılarak ham propolislerden etanolik propolis özütleri hazırlandı. Hazırlanan propolis ekstraktlarının balsam miktarı, vaks miktarı, toplam polifenol miktarı ve toplam flavonoid miktarı belirlendi. GC/MS kullanılarak ham propolislerin içerdiği bileşenler tespit edildi. Propolis için önemli bir değer olan balsam miktarının %13 ile %52 arasında değiştiği; toplam polifenol miktarının ise 11 mg GAE/mL ile 76 mg GAE/mL arasında değiştiği belirlendi. Propolis örneklerinin aldehitler, alifatik asit ve esterler, alkoller, hidrokarbonlar, karboksilik asit esterleri, ketonlar, terpenler, yağ asitleri ve diğer bileşenler bakımından zengin olduğu belirlendi.Download Article in PDF (336.8 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University