Volume 47 - Issue 4 - 411 - 415

The Effect of Interval Training Program on Nuclear Factor Erythroid-Derived 2-like 2 (NFE2L2/Nrf2) Gene Expression in Women

Aralıklı Antrenman Programının Kadınlarda NFE2L2/Nrf2 Gen İfadesine Etkisi


Purpose in this work, to investigate whether interval training program has an effect on Nuclear factor erythroid-derived 2-like 2 (NFE2L2/Nrf2) gene expression in women.The research was made on 12 women. Participants were given a medium-term interval training program for 8 weeks, 3 days a week. The blood samples of the participants were collected before and after the 8 weeks of training. RNA isolation was performed using TRIzol Reagent from peripheral blood mononuclear cells. NFE2L2 gene expression was determined by Biomark Real-Time PCR (RT-PCR). The participants was a significant increase in heart rate and maximal oxygen use capacity (VO2 max ) after the exercise (p <0.001). There was a significant decrease in the body weight and body mass index of women after the exercise (p <0.001). There was a decrease in NFE2L2 gene expressions after 8 weeks of the training program (p <0.05,). It shows that interval exercise reduces NFE2L2 gene expression in women.

Aralıklı antrenman programının bayanlarda Nuclear factor erythroid-derived 2-like 2 (NFE2L2/Nrf2) gen ekspresyonuna etkisinin olup olmadığını araştırmaktır. Araştırma 12 kadın üzerinde yapıldı. Katılımcılara, haftada 3 gün olmak üzere 8 hafta süreyle orta süreli interval antrenman programı uygulandı. 8 haftalık antrenmanlar öncesi ve sonrası kan örnekleri alındı. Periferik kan mononükleer hücrelerinden TRIzol Reaktifi kullanılarak RNA izolasyonu yapıldı. NFE2L2 gen ekspresyonu Biomark Real-Time PCR (RT-PCR) ile belirlenmiştir. Çalışmaya katılan katılımcıların maksimal oksijen kullanma kapasitesinde (VO2 Max) egzersiz sonrası önemli ölçüde artış bulundu (p<0.001). Kadınların vücut ağırlıkları ve vücut kitle indeksinde azalma olmuştur (p<0.001). NFE2L2 gen ifadelerinde 8 haftalık antrenman programı öncesine göre sonrasında azalma olmuştur (p<0.05,). Aralıklı yapılan egzersizin bayanlarda NFE2L2 gen ekspresyonunu azalttığını işaret etmektedir.Download Article in PDF (244.1 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University