Volume 47 - Issue 1 - 51 - 59

The In Vitro Impacts of Some Plant Extracts on Carbonic Anhydrase I, II and Paraoxonase-1

Karbonik Anhidraz I, II ve Paraoksanoz-1 Üzerine Bazı Bitki Özütlerinin İn Vitro Etkileri


The presented article focuses on the in vitro inhibition of plant extracts on the human carbonic anhydrase isoforms (hCA I and hCAII), and paraoxonase-1 (PON1) activities. Five different plants (Alcea rosea, Foeniculum vulgare, Elettaria cardamomum, Laurus azorica and Lavandula stoechas) were selected in this study. Methanol, ethanol, and water extracts of plants were prepared and the concentration-dependent inhibition degrees were found for hCA I and hCA II isozymes and hPON1 spectrophotometrically. Thus, IC50 (mg/mL) values were obtained for each extract. Methanolic extract of Elettaria cardamomum has the highest inhibitory effects (0.032 mg/mL). The water extracts of plants showed lower inhibitory impacts compared to the methanol and ethanol extracts.

Bu makale insan karbonik anhidraz (CA) izoformları hCAI, hCAII ve paraoksonaz-1 (PON1) aktiviteleri üzerine bitki özütlerinin in vitro inhibisyonlarına odaklanmaktadır. Bu çalışmada beş farklı bitki (Alcea rosea, Foeniculum vulgare,Elettaria cardamomum, Laurus azorica and Lavandula stoechas) seçildi. Bitkilerin metanol, etanol ve su özütleri hazırlandı ve hCA I, II izoenzimleri ve hPON1 için derişime bağlı inhibisyon dereceleri spektrofotometrik olarak bulundu. Böylece her bir özüt için IC50 (mg/mL) değerleri belirlendi. Elettaria cardamomum’un metanol özütü en yüksek inhibisyon etkisine (0.032 mg/mL) sahipti. Bitkilerin su özütleri metanol ve etanol ekstreleri ile kıyaslandığında daha düşük inhibitor etkisi gösterdi.Download Article in PDF (768.7 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University