Volume 47 - Issue 1 - 33 - 49

A Study on the Insect Fauna in Some Provinces of Central, Eastern and Southeastern Anatolian Regions of Turkey

Türkiye'nin İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki Bazı İllerde Böcek Faunası Üzerine Bir Çalışma


In the study, it was aimed to determine the insect fauna of some provinces of Central, Eastern and Southeastern Anatolian Regions, with in the Nabucco Natural Gas pipeline (Şırnak-Sivas) biological diversity survey study. In this context, insect species were colleted from 25 different localities and one light-trap locality belonging to seven provinces (Sivas, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin and Şırnak). A total of 301 taxa are given in the list belonging to 11 order and 69 families. Results were evaluated in the means of species diversity in this area.

Bu çalışmada, Doğalgaz Boru Hattı (Şırnak-Sivas) biyolojik çeşitlilik izleme çalışmaları kapsamında, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı illerin böcek faunalarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, böcek örnekleri yedi şehirde (Sivas, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak) 25 farklı lokalite ve bir ışık tuzağı lokalitesinden toplanmıştır. Listede 11 takım ve 69 familyaya ait toplam 301 takson verilmiştir. Sonuçlar, bu bölgedeki tür çeşitliliği açısından değerlendirilmiştir.Download Article in PDF (602.0 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University