Volume 43 - Issue 3 - 145 - 152

Simultaneous Determination of Irbesartan and Hydrochlorothiazide in Tablets by CE-DAD

İrbesartan ve Hidroklorotiyazidin CE-DAD ile Tabletlerden Eşzamanlı Miktar Tayin


Acapillary electrophoretic method was developed and validated for the simultaneous determination of irbesartan and hydrochlorothiazide in tablets. The run buffer was used 10 mM borate buffer containing 10% methanol (pH 9.0). Compounds were separated less than 6 minutes. The limit of quantification (LOQ) values were 3.370×10-7 M (0.144 μg/mL) and 3.140×10-7 M (0.094 μg/mL) for irbesartan and hydrochlorothiazide, respectively. The method was applied successfully to both irbesartan and irbesartan/hydrochlorothiazide combi- ned tablets with good recoveries almost 100%. 

İrbesartan ve hidroklorotiazidin tabletlerde eş zamanlı analizi için bir elektroforetik yöntem geliştirilmiştir. %10 metanol içeren 10 mM borat (pH 9.0) çalışma tamponu olarak kullanılmıştır. Bileşikler 6 dakikadan daha düşük sürede ayrılmıştır. Tayin sınırı (LOQ) değerleri irbesartan için 3.370×10-7 M (0.144 μg/mL) ve hidroklorotiazid için 3.140×10-7 M (0.094 μg/mL)’dir. Yöntem, irbesartan ve irbesartan/hidroklorotiazidi birlikte içeren tabletlere yaklaşık %100 gibi bir geri kazanımla başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Download Article in PDF (210.2 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2023 Hacettepe University