Volume 42 - Issue 3 - 351 - 360

Biochemical and Histological Alterations In Reproductive Tract Tissues of Male Swiss Albino Mice Exposed Commercially Prepared Aloe Vera Gel Product

Ticari Olarak Üretilen Aloe Vera Jel Ürünü Uygulanan Erkek Swiss Albino Farelerin Üreme Sistemi Dokularında Biyokimyasal ve Histolojik Değişiklikler


This study was performed to determine the effects of Aloe vera gel (AVG) from the leaves of Aloe barbadensis which is commercially available product in the market for human use, on male reproductive tract of Swiss albino mice. Male mice aged 4 weeks separated into four groups randomly received AVG by gavage daily for 28 days. The groups were as follows (n=5): control, ×0.5 dose group received half of recommended AVG dose, ×1 dose group received recommended AVG dose, and ×2 dose group received twice of recommended AVG dose. LH levels of mice in treatment groups decreased compared to control. Testosterone (T) levels decreased in ×2 dose group compared to control. Sperm head count did not change and sperm shape abnormalities in high dose group increased. Histo- pathological analysis showed that there were atrophic tubules, germ cell debris, picnotic cells and Sertoli cell vacu- olization in testes of high dose groups. In prostate glands, atrophic tubules and mononuclear cell infiltration were observed. There were no changes in malondialdehyde and reduced glutathione levels of testes among groups. The findings of this study indicate that oral usage of AVG may cause adverse effects on the male reproductive tract of mice by affecting the secretion of reproductive hormones. 

Aloe barbadensis’in yapraklarından üretilen ve ticari olarak insanların kullanımı için marketlerde satılan Aloa vera’ jelin (AVG) erkek Swiss albino farelerin üreme sistemi üzerindeki etkileri açığa çıkartılmaya çalışılmıştır. 4 haftalık erkek fareler rastgele dört gruba ayrılmış ve 28 gün süreyle mide yoluyla AVG verilmiştir. Gruplar kontrol (n=5), önerilen AVG dozun yarısının verildiği x0.5 grubu, önerilen AVG dozun verildiği x1grubu, önerilen AVG dozun iki katının verildiği x2 grubu şeklindedir. Uygulama gruplarında LH seviyeleri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında azalmıştır. Testosteron (T) seviyeleri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında x2 doz grubunda azalmıştır. Sperm başı sayımı değişmez iken sperm anomalileri yüksek doz grubunda artmıştır. Histopatolojik analizlerde yüksek doz gruplarında testisde Sertoli hücre vakuolizasyonu, piknotik hücreler, germ hücre atıkları, atropik tübüller gözlenmiştir. Prostat bezinde atropik tübüller ve mononüklear hücre infilitrasyonu gözlenmiştir. Testisde malon- dialdehit ve redükte glutatyon seviyelerinde gruplar arasında fark görülmemiştir. Çalışmanın bulgularından elde edilen sonuç ağızdan alınan AVG’nin hormonların salınımını etkileyerek farelerin üreme sisteminde zararlı etkilere neden olabilir. 



Download Article in PDF (1.7 MB)



Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University