Volume 42 - Issue 3 - 361 - 371

Age, Growth and Sex Ratio of Cyprinus Carpio (Linnaeus, 1758) in A Lagoon Lake, Lake Karaboğaz (Samsun, Turkey)

Karaboğaz Lagün Gölündeki (Samsun, Türkiye) Cyprinus Carpio’nun Yaş, Büyüme ve Eşey Oranı


The present study investigates the age, growth, length-weight relationship and sex ratio of the Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) collected in the Lake Karaboğaz. The ages of 250 carps caught between October 2008 and June 2010 ranged from I to IV. The female:male ratio was 1.37:1. The fork length of the females ranged from 150 mm to 570 mm, and of males from 145 mm to 442 mm. The weight of the females ranged from 61 g to 2354 g and of males from 56 g to 1227 g. The length-weight relationship showed an allometric growth (b=2.88; r=0.969). The data were compared with those obtained from other lakes in the Kızılırmak Delta. 

Bu çalışmada Karaboğaz Gölü’nden avlanan Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)’nun yaş, büyüme, boy-ağırlık ilişkisi ve eşey oranı araştırılmıştır. Ekim 2008 ve Haziran 2010 tarihleri arasında yakalanan 250 sazan örneğinin yaş dağılımı I-IV arasında olup eşey oranı (dişi:erkek) 1.37:1’dir. Çatal boy uzunluğunun dişi bireylerde 150-570 mm arasında, erkek bireylerde ise 145-442 mm arasında dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Ağırlık değerleri ise dişi bi- reylerde 61-2354 g, erkek bireylerde ise 56-1227 g olarak saptanmıştır. Bu çalışmadan elde edilen veriler Kızılırmak Deltası’nda bulunan diğer göllerden elde edilmiş olan verilerle karşılaştırılmıştır. Download Article in PDF (292.9 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University