Volume 41 - Issue 3 - 249 - 253

Macrofungi of The Kızılırmak Basin (Kırıkkale)

Kızılırmak Havzası (Kırıkkale) Makrofungusları


In this study; the macrofungal diversity of the Kırıkkale-Kızılırmak Basin was investigated. In the investigation area; 38 macrofungi were collected in the years 2009-2011 in autumn and spring. As a result of the field and laboratory studies, 38 species belonging to 29 genera, 16 families and 2 classes have been identified. 2 of the identified species belong to Ascomycetes and 36 to Basidiomycetes


Bu çalışmada, Kırıkkale-Kızılırmak Havzası makrofungal çeşitliliği araştırılmıştır. Çalışma alanında; 38 makrofungus 2009-2011 yıllarında sonbahar ve ilkbaharda toplanmıştır. Arazi ve laboratuar çalışmaları sonucunda, 2 sınıf, 16 familya ve 29 cinse ait 38 tür tespit edilmiştir. Teşhis edilen türlerin 2’si Ascomycetes, 36’sı Basidiomycetes’e aittir.
Download Article in PDF (299 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2022 Hacettepe University