Volume 41 - Issue 3 - 243 - 247

An Unexpected Contaminant in Honey

Balda Beklenmedik Bir Kirletici


In this paper microscopic analyses of a honey sample from Black Sea Region of Turkey was done to deter- mine its botanical origin. According to the results of microscopic analysis, the honey sample is evaluated as chesnut honey. Besides this an unexpected contaminant was observed in this honey sample. As well as pollen grains, Ustilago spores are also identified in the sample in quitely high values during the microscopic analysis. Members of Ustilago genus are plant pathogen fungus. Therefore, it is considered that these spores can be transported to the hive by honey bees while they are collecting pollen or nectar. Ustilago spores are reported as an allergen associated with bronchial asthma and with hypersensitivity pneumonitis. In the honey, amount of observed spores were found higher than pollen grains’ and it is predicted that this honey could be hazardous to health. Consequently, our research exhibited the importance of microscopic analysis for honey quality and hygiene control. 

Bu makalede, Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nden bir bal örneğinin botanik kaynağını saptamak amacı ile mikroskobik analizi yapılmıştır. Mikroskobik analizin sonucuna göre, bal örneği kestane balı olarak değerlendirilmiştir. Bunun yanında, bu bal örneğinde beklenmedik bir kirletici de gözlenmiştir. Mikroskobik analiz sırasında, polen tanelerinin yanında oldukça yüksek miktarda Ustilago sporlarına da rastlanmıştır. Ustilago cinsinin üyeleri bitki patojeni funguslardır. Bu nedenle, bu sporların bal arıları tarafından polen ve nektar topladıkları sırada kovana taşınmış olabilecekleri düşünülmüştür. Ustilago sporları, bronşiyal astım ve hipersensitivite pnömonisi ile ilişkili bir alerjen olarak bildirilmiştir. Balda, gözlenen spor miktarı polenlerinkinden daha fazladır ve bu balın sağlık açışından zararlı olabileceği öngörülmüştür. Sonuç olarak, yaptığımız araştırma balın kalitesi ve hijyeni açısından mikroskobik analizin önemini ortaya koymaktadır. Download Article in PDF (419.5 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University