Volume 40 - Issue 4 - 385 - 391

A Case Study of the Abandoned Fibre and Oil Crop Plant (Linum usitatissimum) with Special Reference to Recultivation in Turkey ​

Keten Lifi ve Yağ Bitkisi (Linum usitatissimum) ve Türkiye’de Yeniden Kültüre Alınması Hakkında Bir Çalışma


Based on the archaeobotanical evidence from the Fertile Crescent, flax (Linum usitatissimum L.) usage dates back to 10.000 BC. It was one of the important crops for fibre and oil production during the Ottoman Empire and the beginning of the Turkish Republic times. Due to changing agriculture policy and lifestyle of the local people, flax agriculture has been abandoned. However, several local organizations, both governmental and non-governmental, have been trying to keep this agricultural heritage by various activities. 

Bereketli Hilal bölgesinden elde edilen arkeobotanik bilgilere göre keten (Linum usitatissimum L.) kullanımı, M.Ö. 10.000 yılına kadar uzanmaktadır. Keten, Osmanlı İmparatorluğu döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarına kadar lif ve yağ üretimi için önemli bir tarım ürünüydü. Tarım politikalarının ve yerel insanların yaşam biçimlerinin değişmesiyle, keten üretimi terk edilmiştir. Bununla birlikte, bazı yerel derneklerin gönüllü olarak veya devlet desteğiyle yaptığı girişimlerle bu tarımsal miras devam ettirilmeye çalışılmaktadır. Download Article in PDF (2.7 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University