Volume 40 - Issue 3 - 227 - 231

Toxicity of Individual/Combined Effect of Zn+2, Fe+2, Cu+2 to Synechocystis sp. E35 Isolated from Kucukcekmece Lagoon, Istanbul

İstanbul Küçükçekmece Gölünden İzole Edilen Synechocystis sp. E35 üzerine Zn+2, Fe+2 ve Cu+2 Metalerinin Tekli /Kombine Bileşiklerinin Toksisitesi


Iron, copper and zinc at toxic levels were found in water and sediment structure of Kucukcekmece Lake. In the research area, algae blooms have been observed dependent upon anthropogenic and abiotic factors at certain periods. Cyanobacteria species have been observed as dominant microorganism during algae bloom. The objective of the present study is to evaluate the toxic effects of various heavy metals on the Synechocystis sp. E35 isolated from Kucukcekmece Lagoon, Istanbul. Toxicity of Zn+2, Fe+2, Cu+2 and of metal mixture (Zn+2- Cu+2, Zn+2-Fe+2, Fe+2-Cu+2 and Fe+2-Cu+2-Zn+2) are investigated in the laboratory scale. The order of toxicity of the metals to the Synechocystis sp. E35 is Cu+2> Zn+2>Fe+2 in growth media. The EC50
values of the Zn+2, Fe+2, Cu+2 on the inhibition of the growth of E35 isolate: are 6.94, 13.92 and 3.42 mg/l, respectively. Besides, combination of ternary metal systems showed stronger inhibitory effect on cells are 0.02 and 2.93 mg/l, respectively. 

Küçükçekmece gölünün su ve sediment yapısı toksik düzeyde demir,bakır ve çinko bulundurur. Araştırma alanında, belli dönemlerde antropojenik ve abiyotik faktörlere bağlı olarak yoğun alg üremeleri gözlenmiştir. Bunlar içerisinde siyanobakterilerin dominant grup olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Küçükçekmece Gölünden izole edilen Synechocystis sp. E35 izolatı üzerine çeşitli ağır metallerin toksik etkisinin incelenmesidir. Laboratuar ölçeğinde, Zn+2, Fe+2, Cu+2 ve metal karışımlarının (Zn+2- Cu+2, Zn+2-Fe+2, Fe+2-Cu+2 ve Fe+2-Cu+2-Zn+2) etkisi araştırılmıştır. Tekli uygulamalarda metallerin toksisiteleri sırasıyla Cu+2> Zn+2>Fe+2’dır. Metallerin EC50 değerleri ise sırasıyla 6.94, 13.92 ve 3.42 mg/l (Zn+2, Fe+2, Cu+2)’dir. Ayrıca , üçlü metal kombinasyon uygulamalarının da güçlü inhibitör etki gösterdiği tespit edilmiştir (EC10= 0.02 mg/l ; EC50 =2.93 mg/l). Download Article in PDF (809.1 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University