Volume 40 - Issue 3 - 251 - 256

New Floristic Records For C1 Square (Aydın-Paşayaylası)

C1 Karesi (Aydin-Paşayaylasi) İçin Yeni Floristik Kayıtlar


In this research 48 angiosperm taxa are given as new record collected for C1 square, Aydın-Paşayaylası. 

Bu araştırmada Aydın-Paşayaylası’ndan toplanan 48 kapalı tohumlu bitki taksonu C1 karesi için yeni kayıt olarak verilmektedir. Download Article in PDF (145.9 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University