Volume 40 - Issue 1 - 69 - 74

The Taxonomical Position of Arabis Graellsiiformis Hedge (Brassicaceae) that It’s Known as an Endemic Species of Turkey ​

Türkiye için Endemik Bir Tür Olduğu Bilinen Arabis Graellsiiformis Hedge (Brassicaceae)’ in Taksonomik Durumu


Anew combination and status, Arabis mollis Steven subsp. graellsiiformis (Hedge) Mutlu comb. & stat. nov., is proposed for Arabis graellsiiformis Hedge, formally known as Turkish endemic. Further morphological and palynological characters of related taxa are discussed. 

Türkiye’den endemik olarak bilinen Arabis graellsiiformis Hedge için yeni bir taksonomik kombinasyon ve statü Arabis mollis Steven subsp. graellsiiformis (Hedge) Mutlu comb. & stat. nov. olarak önerilmiştir. Ayrıca yakın türler ve taksonların ayrımı için morfolojik ve palinolojik özellikleri tartışılmıştır. Download Article in PDF (821.8 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University