Volume 39 - Issue 4 - 351 - 357

Peptide Based Biological Active Molecules

Peptid Temelli Biyolojik Aktif Moleküller


There has been an enormous development in peptide chemistry with regard not only to the isolation, synthesis, structure identification, and elucidation of the mode of action of peptides, but also to their applications as tools in the life sciences. Peptides have been of interest in biochemistry, chemistry, biology, pharmacology, medicinal chemistry, biotechnology, and gene technology. These important natural products have a broad range with in point of their complexity. Since different amino acids are connected via peptide bonds to produce a peptide or a protein, a number of different sequences are possible–depending on the different building blocks and length of the peptide. As all peptides display a high degree of conformational diversity, it follows that many diverse and highly specific structures can be observed. Although many researches have dealt with the synthetic aspects of peptide chemistry, this review covers its biological applications of peptide based molecules. 

Peptit kimyasındaki muazzam gelişmeler sadece izolasyon, sentez, yapı tanımlama ve peptidlerin eylem şeklinin aydınlatılması açısından olmamış, aynı zamanda yaşam bilimleri araçları olarak uygulamalarında da büyük gelişmeler olmuştur. Peptitlere, biyokimya, kimya, biyoloji, farmakoloji, tıbbi kimya, biyoteknoloji ve gen teknolojisi alanlarının da ilgileri vardır. Bu önemli doğal ürünlerin karmaşık yapıları nedeniyle geniş bir yelpazesi vardır. Farklı amino asitler, peptid bağı ile birleşerek peptid veya proteinleri oluştururlar. Böylelikle farklı yapı blokları ve uzunluğa bağlı olarak farklı dizilerin oluşması mümkündür. Tüm peptidler yüksek derecede konformasyonel çeşitlilik gösterirler. Buna bağlı olarak pek çok farklı ve çok özel yapılar gözlenebilir. Pek çok araştırma, sentetik peptid kimyası alanıyla ilgili olmasına rağmen, bu derleme peptid bazlı moleküllerin biyolojik uygulamalarını kapsar. Download Article in PDF (205.8 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University