Volume 39 - Issue 4 - 343 - 349

Management Plan of Körkün Valley Near Adana in Mediterranean Region in Turkey

Türkiye’de Akdeniz Bölgesi’nde, Adana Yakınlarındaki Körkün Vadisinin Yönetim Planı


Different aquatic ecosystems are being evaluated to provide energy. A management plan is to be made to determine whether the projects are applicable or not. This study demonstrates possible changes and their potential causes of biological changes as well as measures to be taken regarding both living organisms (invertebrates and vertebrates: fish, amphibias, reptiles; bird and mammal species) and plants, the most important element of ecosystems. Only one species of aquatic living elements, called Capeota damasciana, lives in this area. This species are not in any danger of extinction either. Among the animal species of amphibians, Salamandra s. Salamandra is in danger of extinction. It will not be affected by the changes made in the water regime of the river, as it lives near the river basin. In addition, there are no reptile species in danger of extinction that live in the basin and near the basin. Those that are in danger of extinction live in other regions. A total of 112 bird species have been identified, and their status and levels of extinction danger have been determined. Of the bird species, Neophron percnopterus needs support for food. Capra aegagrus and Lynx lynx are the mammal species that are most likely to be under most effect. It is forbidden to game these species. Capra aegagrus come to the watercourse of Körkün in order to drink water. It is necessary to keep the river water to be used for hydorelectricity in the watercourse at 25-30% level (as life water) in order to meet the water requirements of wild goat and other species to protect the biological elements in the ecosystems of Körkün. This study reveals the conditions of management plan so that the project will not lead to bad effect in the future. 

Farklı sucul ekosistemler enerji sağlamak için değerlendirilmektedir. Projelerin uygulanabilir olup olmadığını belirlemek için bir yönetim planı yapılması gerekir. Bu çalışma ekosistemin en önemli elemanları olan gerek bitkiler ve gerekse hayvanlar (omurgasız hayvanlar ile omurgalılardan kuş, memeli, çift yaşamlılar, sürüngen ve balıklar) üzerinde oluşacak muhtemel değişim ve nedenleri ile biyolojik farklılaşmaları ve alınacak önlemleri ortaya koymak için yürütülmüştür. Burada sadece karabalık veya siraz adlı bir balık türü olan Capeota damasciana ‘nın sucul sistemde yaşadığı belirlenmiştir. Bu tür için de her hangi bir tükenme tehlikesi söz konusu değildir. Amfibi türlerinden bölgede olduğu belirlenenler içerisinde sadece lekelisemenderin,Salamandrassalamandra soyutükenmetehdidiilekarşıkarşıyadır.Ancakbutürdedoğrudandoğruya su sistemine yakın bir bölgede yaşamadığından nehirdeki değişiklikten etkilenmeyecektir. Bunların dışında su havzası veya yakınındasoyutükenmetehdidialtınagirecekbirsürüngentürüdeyoktur. Bölgedeyaşadığısaptanankuştürüsayısı112’yi bulmaktadır. Bu çalışmada bölgedeki kuş türlerinin statü ve karşı karşıya bulundukları tehlike dereceleri de belirlenmiştir. Kuş türlerinden beyaz akbabanın, Neophron percnopterus, besinle desteklenmesi gerekmektedir. Memeli hayvan türlerinden vaşak, Lynx lynx, ve yaban keçisinin, Capra aegagrus, değişimden etkilenebilecek hayvan türleri olup bunların korunmaları ve avlanmamaları gerekmektedir. Yaban keçisi, Capra aegagrus, ve diğer hayvan türleri su ihtiyacını karşılamak için Körkün Çayına inmektedir. Bu nedenle Körkün Çayında bırakılması gereken can suyu miktarının % 25-30 dolaylarında olması gerekir. Bu çalışma, Körkün Vadisi ekosisteminin bozulmaması ve gelecekte kötü sonuçlarla karşılaşmaması için yönetim planının nasıl yapılması gerektiğini ortaya koymak amacıyla yürütülmüştür. Download Article in PDF (3 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2022 Hacettepe University