Volume 50 - Issue 4 - 335 - 347

Green Synthesis of Silver Nanoparticles Using Walnut Shell Powder and Cynara sp. and their Antibacterial Activities

Yeşil Sentezle Ceviz Kabuğu Tozu ve Enginar (Cynara sp.) Kullanarak Gümüş Nanoparçacıkların Hazırlanması ve Antibakteriyel Özellikleri


The silver (Ag) is a well-known material with interesting properties (i.e. catalytic activity, antimicrobial, etc.). The nano-sized particles of silver propose enhanced properties due to having relatively higher surface areas. The green synthesis is a promising way of material preparation/production being relatively more environmentally friendly by utilization of less harmful materials. In this work, the plant extracts (Cynara & Walnut shell powder) were used as reaction media for the synthesis of silver nanoparticles (Ag NPs). The nanoparticles produced via two plant extracts were ~46 nm and ~109 nm in size, respectively. The antibacterial activities of the produced silver nanoparticles (against E. coli and S. aureus species) were determined and minimum effective concentrations (MIC) for antibacterial activity were investigated.

Gümüş (Ag) ilgi çeken özellikleri ile (katalitik etkinlik, antimikrobiyal, vb.) bilinen bir malzemedir. Nano boyuttaki Gümüş artan yüzey alanı sebebiyle gelişmiş özellikler sunar. Yeşil üretim görece daha az zararlı malzemelerin kullanılması sebebiyle umut veren daha çevre dostu bir malzeme hazırlama/üretme yöntemidir. Bu çalışmada, gümüş nano parçacıkların (Ag NP) hazırlanması için bitki özütleri (enginar, ceviz kabuğu tozu) hazırlama ortamı olarak kullanılmıştır. Farklı iki bitki özütüyle hazırlanan nano parçacıkların boyutları, sırasıyla ~46 nm ve ~109 nm olmuştur. Hazırlanan Ag NP’ların E.coli and S.aureus suşlarına karşı antibakteriyel etkileri belirlenmiş ve minimum etkili yoğunlukları araştırılmıştır.Download Article in PDF (2.3 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University