Volume 50 - Issue 1 - 55 - 64

Preparation and Investigation of Antibacterial Activities of Ciprofloxacin Imprinted p(HEMAH) Cryogels

Siprofloksasin Baskılanmış p(HEMAH) Kriyojellerin Hazırlanması ve Antibakteriyel Aktivitelerinin Araştırılması


Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis and Escherichia coli are the common causes of wound infections. For the treatment of these infections, ciprofloxacin can be recommended as a broad-spectrum antibiotic that acts on both Gram-negative and Gram-positive microorganisms. Besides, antimicrobial agents could be integrated into polymeric materials. Cryogels, one of these polymeric materials, are spongy polymers showing high macroporosity. In addition to their attractive usage as affinity support materials and scaffolds, they also appear as drug carrier materials in recent years. Molecular imprinting method is a recognition technique prepared by forming a polymeric network around the template. Although this method has been used in purification and separation processes for more than thirty years, it has gained great interest as a new approach that provides an advantage in drug release studies in terms of high drug loading capacity and long-term release. In this study, ciprofloxacin (CIP) imprinted 2-hydroxyethyl methacrylate (HEMA) based N-methacryloyl-(L)-histidine methyl ester (MAH) containing [CIP-p(HEMAH)] cryogels were prepared and characterized. CIP releasing experiments were performed, and then, antimicrobial activities of CIP p(HEMAH) cryogels were examined against S. aureus, E. faecalis and E. coli. It was found that cumulative CIP release ratios were indicated as 80.6% and 88.5% for CIP-p(HEMAH) cryogels at the end of 6 and 120 h, respectively. It can be concluded that CIP-p(HEMAH) cryogels could be proposed as promising polymeric materials for wound healing applications.

Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis and Escherichia coli yara enfeksiyonlarının yaygın nedenleridir. Siprofloksasin, bu enfeksiyonların tedavisi için hem Gram-negatif hem de Gram-pozitif mikroorganizmalara etki eden geniş spektrumlu bir antibiyotik olarak önerilebilir. Bunun yanı sıra, antimikrobiyal ajanlar polimerik malzemelere entegre edilebilirler. Bu polimerik malzemelerden biri olan kriyojeller, yüksek makro gözeneklilik gösteren süngerimsi polimerlerdir. Afinite destek malzemeleri ve doku iskeleleri olarak üstün kullanımlarının yanı sıra son yıllarda ilaç taşıyıcı malzemeler olarak da karşımıza çıkmaktadır. Moleküler baskılama yöntemi, kalıp molekül etrafında polimerik ağ oluşturularak hazırlanan bir tanıma tekniğidir. Bu yöntem saflaştırma ve ayırma işlemlerinde otuz yılı aşkın süredir kullanılmasına rağmen, ilaç salım çalışmalarında yüksek ilaç yükleme kapasitesi ve uzun süreli salım sağlayabilmesi nedeniyle büyük ilgi toplayan yeni bir yaklaşımdır. Bu çalışmada siprofloksasin baskılanmış 2-Hidroksietil metakrilat (HEMA) temelli N-metakriloil-(L)-histidin metil ester (MAH) kriyojeller [CIP-p(HEMAH)] sentezlenmiş ve karakterize edilmiştir. Siprofloksasin salım deneyleri gerçekleştirildikten sonra CIP-p(HEMAH) kriyojellerin S. aureus, E. faecalis and E. coli’ye karşı olan antibakteriyel aktiviteleri incelenmiştir. CIP-p(HEMAH) kriyojeller için kümülatif CIP salım oranları 6. ve 120. saatler için sırasıyla %80.6 ve %88.5 olarak bulunmuştur. CIP-p(HEMAH) kriyojellerin yara iyileştirme uygulamaları için umut vaat edici polimerik malzemeler olarak önerilebileceği sonucuna varılmıştır.Download Article in PDF (1.2 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University