Volume 49 - Issue 3 - 201 - 205

Uromyces euphorbiae Cooke & Peck, A New Rust Fungi (Pucciniales) Record for Turkey.

Uromyces euphorbiae Cooke & Peck, Türkiye için Yeni Bir Pas Mantarı (Pucciniales) Kaydı.


Arust fungi species, Uromyces euphorbiae Cooke & Peck (Pucciniaceae) on Euphorbia cheiradenia Boiss. & Hohen. (Euphorbiaceae) is reported for the first time from Malatya for Turkey and also on E. cheiradenia Boiss. & Hohen. (Euphorbiaceae) is reported as a new host species for the U. euphorbiae rust fungi. The morphological and microscopical features of this fungi are described with figures.

Bir pas mantarı türü Uromyces euphorbiae Cooke & Peck (Pucciniaceae), Euphorbia cheiradenia Boiss. & Hohen. (Euphorbiaceae) bitkisi üzerinde Malatya’dan Türkiye için ilk kez kaydedilmiştir ve de E. cheiradenia Boiss. & Hohen. (Euphorbiaceae) U. euphorbiae pas mantarı için yeni bir konakçı olarak tanımlanmıştır. Bu mantarın şekilleri ile morfolojik ve mikroskobik özellikleri toplanan örneklere bağlı olarak tanımlanmıştır.Download Article in PDF (1.5 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University