Volume 49 - Issue 3 - 207 - 217

Effects of Asymmetric Nanopore Geometries on Nanoparticle Sensing Using Track-Etched Nanopore Membranes

Asimetrik Nanopor Geometrilerinin İz-Aşındırılmış Nanopor Membranlar Kullanarak Nanoparçacık Algılamaya Etkilerinin İncelenmesi


Resistive pulse sensing, based on the Coulter Counter principle, is an important assay for sensing and separation processes to detect/discriminate several types of particles in various mediums. In such a set-up, attaining the signal from the smaller particles can be hard compared to larger particles. In this work, we focus on the critical role of pore shape on signal precision. We have simulated hourglass and cigar shaped nanopores to study the sensitivity for small particles. We have considered the translocation of 120 nm diameter particle by altering the surface charge as -0.001 C/m2, -0.007 C/m2 and -0.015 C/m2 under the applied potential between -0.3 V and -1 V with 0.1 increments. We have compared the signals in different concentration for identical-sized particles with varying surface charges. Comparison of pulse magnitudes and normalized current changes obtained from each pore shapes have shown that the cigar shaped pore yields more prominent signals for smaller sized particles than the hourglass pore. The results reveal that the hourglass shaped pore provides higher sensitivity than cigar shaped to discriminate the smaller particles and the hourglass pore might be preferable for nanopore sensor applications.

Coulter Counter prensibine dayanan dirençli atış taraması, çeşitli ortamlardaki farklı partikül tiplerini tespit etmek / ayırt etmek için algılama ve ayırma işlemlerinde önemli bir tekniktir. Böyle bir düzenekte, daha küçük parçacıklardan sinyal elde etmek daha büyük parçacıklara kıyasla zor olabilir. Bu çalışmada, gözenek şeklinin sinyal hassasiyeti üzerindeki kritik rolüne odaklanılmıştır. Küçük parçacıkların hassasiyetini incelemek için kum saati ve puro şekilli nanogözenekler simüle edilmiştir. Yüzey yükünü -0.31 C/m2, -0.007 C/m2 ve -0.015 C/m2 olarak -0.3 V ile -1 V arasında 0,1’lik artışlarla değiştirerek 120 nm çapındaki parçacığın gözenekten geçişi incelenmiştir. Değişken yüzey yüklerine sahip özdeş boyutlu parçacıklar için sinyaller farklı konsantrasyonlarda karşılaştırılmıştır. Her gözenek şeklinden elde edilen sinyal büyüklüklerinin ve normalize edilmiş akım değişikliklerinin karşılaştırılması, puro şeklindeki gözeneğin kum saati gözeneğine kıyasla daha küçük boyutlu parçacıklar için daha belirgin sinyaller verdiğini göstermiştir. Sonuçlar, kum saati şeklindeki gözeneğin, daha küçük parçacıkları ayırt etmek için puro şeklinden daha yüksek hassasiyet sağladığını ve kum saati gözeneğinin nanogözenek sensör uygulamaları için tercih edilebileceğini ortaya koymaktadır.Download Article in PDF (2 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2021 Hacettepe University