Volume 49 - Issue 3 - 253 - 303

Chiral Separations by Capillary Electrophoresis and Related Techniques with Different Chiral Selectors: A Review

Farklı Kiral Selektörler ile Kapiler Elektroforez ve İlgili Tekniklerle Kiral Ayrımlar: Bir Derleme


Recognition mechanism and enantiomerically separations of the chiral compounds are subjects that always stimulate the great interest of researchers in pharmacology and natural sciences, who are interested in finding solutions for both analytical purity and preparative purposes. Capillary Electrophoresis has become one of the most important analytical approaches for enantiomeric separations due to its superior properties, such as high resolution and high efficiency of chiral selectors. In this field, where researchers continue to be interested, the distinctions continue to develop day by day, with the introduction of new techniques developed on the basis of Capillary Electrophoresis philosophy in parallel with the development process of technology, as well as the chiral selectors of many different forms. In this review, besides some descriptive theoretical information about capillary electrophoresis and the techniques associated with it, studies on chiral separations using different chiral selectors or different chiral additives, such as molecularly imprinted polymers, cyclodextrins, Metal-organic frameworks, ionic liquids, nanoparticles and monoliths in the last nearly 10 years (2010-2020) were examined.

Analitik saflıkta ve büyük ölçekli üretim çalışmaları için çözüm yolları bulmaya çalışan farmakoloji ve doğa bilimleriyle ilgilenen araştırmacıların ilgisini kiral bileşiklerin tayin ve enantiyomerik olarak ayrımı konuları çekmiştir. Kapiler Elektroforez, kiral selektörlerin yüksek ayırım gücü ve verimliliği gibi üstün özellikleri nedeniyle enantiyomerik ayırımlar için en önemli analitik yaklaşımlardan biri haline gelmiştir. Yüksek ayırma gücü ve yüksek etkinlik gösterme gibi sahip olduğu üstün özelliklerden dolayı kapiler elektroforez, enantiyomerik ayırmalarda kullanılan en önemli analitik yaklaşımlardan biri haline gelmiştir. Kapiler Elektroforez temeline dayanan teknolojinin gelişim sürecine paralel olarak kiral seçicilerin farklı formlardaki gelişimide süremektedir. Bu derlemede, kapiler elektroforezde kullanılan teknikleri açıklayan bazı tanımlayıcı teorik bilgilere yer verilmiştir. Ayrıca son 10 yılda gerçekleştilen (2010-2020) ve moleküler baskılı polimerler, siklodekstrinler, metal-organik çerçeveler, iyonik sıvılar, nanopartiküller, monolitler gibi farklı kiral seçicilerin ve farklı kiral katkı maddelerin kullanıldığı kiral ayırmalara dayanan çalışmalarda incelenmiştir.Download Article in PDF (1.4 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University