Volume 47 - Issue 4 - 347 - 365

Assessment of The Spatio-Temporal Distribution and Habitat Preferences of Ostracoda (Crustacea) Related to Certain Environmental Factors in Kapıdağ Peninsula (The Sea of Marmara, Turkey)

Kapıdağ Yarımadası’ndaki (Marmara Denizi, Türkiye) Ostrakodların (Crustacea) Çevresel Faktörlere Bağlı Olarak Spatio-Temporal Dağılımı ve Habitat Tercihleri


The Sea of Marmara is exposed to pollutants in excess from the coastal industrial facilities and intensive urbanization, and because of that, the ecosystem is affected negatively. The aim of this study was to determine the environmental factors and ecological parameters on the species distribution and abundance of Ostracoda in Kapıdağ Peninsula coastline. At four seasons (April, July, October 2011 and January 2012), samples were collected from 21 stations (total of 84 samples) and 36 Ostracoda species were identified. The most distributed ostracod species were Carinocythereis antiquata, Aurila convexa, Loxoconcha gibberosa, Paradoxostoma fuscum, Cushmanidea elongata, and Xestoleberis decipiens. The highest numbers of individuals observed were Loxoconcha rhomboidea and Xestoleberis aurantia. During the study, water temperature varied between 7.5 and 30°C, salinity varied between 12.1 and 29.2‰, pH varied between 6.6 and 8.7, and dissolved oxygen varied between 1.2 and 15.3 mgL-1 in the stations across the four seasons. Depth, mud percentage and the transparency of the water were the most effective factors on the living ostracod species of Kapıdağ Peninsula coastline according to spearman correlations.

Marmara Denizi, kıyısında yer alan yoğun sanayileşme ve kentleşmeden dolayı kirliliğe maruz kalmakta, bu nedenle de ekosistemi olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu çalışmada Kapıdağ Yarımadası kıyısındaki Ostracoda türlerinin dağılımı ve bolluğuna etki eden çevresel faktörlerin ve ekolojik parametrelerin belirlenmesi hedeflenmiştir. Dört mevsim boyunca (Nisan, Temmuz, Ekim 2011 ve Ocak 2012) 21 istasyonda (toplam 84 adet) örnek toplanmış ve 36 Ostracoda türü belirlenmiştir. En geniş dağılım gösteren türlerin Carinocythereis antiquata, Aurila convexa, Loxoconcha gibberosa, Paradoxostoma fuscum, Cushmanidea elongata, ve Xestoleberis decipiens olduğu görülmüştür. En fazla birey sayısı Loxoconcha rhomboidea ve Xestoleberis aurantia türlerinde saptanmıştır. Çalışmada dört mevsim boyunca sıcaklık 7.5-30°C, tuzluluk ‰12.1-29.2, pH 6.6-8.7, ve çözünmüş oksijen 1.2-15.3 mgL-1 aralıklarında belirlenmiştir. Spearman korelasyon analizine göre derinlik, çamur yüzdesi ve görünürlüğün Kapıdağ Yarımadası kıyılarında yaşayan ostrakod türleri üzerinde en etkili faktörler olduğu belirlenmiştir.Download Article in PDF (2.1 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University