Volume 46 - Issue 3 - 391 - 393

A new Anthracoidea (Ustilaginales) Record for Turkey

Türkiye için Yeni bir Anthracoidea (Ustilaginales) Kaydı


The smut species, Anthracoidea irregularis (Liro) Boidol & Poelt (Anthracoideaceae) on Carex halleriana Asso (Cyperaceae) was reported for the first time from Turkey. The morphological and microscopical features of this fungi are described with figures.

Bir rastık mantarı türü olan Anthracoidea irregularis (Liro) Boidol & Poelt (Anthracoideaceae), Carex halleriana Asso (Cyperaceae) bitkisi üzerinde Türkiye’den ilk kez kaydedilmiştir. Bu mantarın şekilleri ile morfolojik ve mikroskobik özellikleri, toplanan örneklere bağlı olarak tanımlanmıştır.Download Article in PDF (103 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2022 Hacettepe University