Volume 45 - Issue 4 - 465 - 473

The Tick (Acari: Ixodida) Fauna of Forested Area of Beytepe Campus

Beytepe Kampüsü Ormanlık Alanının Kene (Acari: Ixodida) Faunası


Ticks (Acari: Ixodida) are bloodsucking ectoparasites that affect human and animal health worldwide. This study was carried out in forested area of Beytepe Campus at two sampling periods between November 2014-April 2015 and November 2015-April 2016. One hundred fifty four specimens belonging to four species were collected from host animals and from vegetation via flagging method and CO2 baited trap. Ticks were identified as Hyalomma aegyptium, Haemaphysalis parva, Rhipicephalus bursa and Rhipicephalus sanguineus complex. Haemaphysalis parva (62.98%) was the most abundant tick species in both sampling periods. Hyalomma aegyptium ticks parasited mainly on tortoises. The highest number of ticks were collected in April (42.85%).

Keneler insan ve hayvan sağlığını etkileyen kan emen ektoparazitlerdir. Bu çalışma Beytepe kampüsü or- manlık alanında Kasım 2014-Nisan 2015 ve Kasım 2015-Nisan 2016 olarak iki periyotta gerçekleştirilmiştir. Konak hayvanlar üzerinden ve bayraklama ve CO2 tuzaklama yöntemi kullanılarak vejetasyondan dört türe ait 154 kene toplanmıştır. Keneler Hyalomma aegyptium, Haemaphysalis parva, Rhipicephalus bursa and Rhipi- cephalus sanguineus complex türleri olarak teşhis edilmiştir. Haemaphysalis parva (62.98%) her iki örnekleme periyodunda da en bol bulunan kene türüdür. Hyalomma aegyptium kaplumbağalar üzerinden örneklenmiştir. En fazla sayıda kene nisan ayında (42.85%) toplanmıştır.Download Article in PDF (1.3 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University