Volume 45 - Issue 4 - 585 - 591

Molecular Characterization of Some Soil Originated Trichoderma Species

Toprak Kökenli Bazı Trichoderma Türlerinin Moleküler Karakterizasyonu


The aim of this study was the molecular characterization of the some Trichoderma species which were pre- viously isolated by cultural sampling methods from agricultural soils. A 20 of of 39 strains of Trichoderma which were identified to species level by morphological data.were molecular characterized. Their characterization were based on the internal transcribed spacer regions 1 and 2 (ITS 1 and ITS2) of ribosomal RNA (rRNA) and a fragment of the translation elongation factor 1-alpha (tef1 gene) sequences. Based on the sequence data and cultural examinations, strains were grouped into four which are included in : afroharzianum, atroviride, gamsii and harzianum. Among them,T. gamsii was the most encountered species. The species T. afroharzianum was reported as the first time for Turkey.

Bu çalışmada zirai topraklardan kültürel örnekleme yöntemleri ile izole edilmiş bazı Trichoderma türlerinin moleküler karakterizasyonu amaçlanmıştır. Morfolojik olarak tanılanmış 39 Trichoderma strainin 20 si moleküler olarak karakterize edilmiştir. Karakterizasyon ribozomal RNA (rRNA)’nın internal transkript edilen bölgeleri 1 ve 2 (ITS 1 ve 2) ve translasyon elongasyon faktör 1-alfa (tef 1 geni) sekanslarına göre yapılmıştır. Sekans verisi ve kültürel değerlendirmelere göre strainler dört grup olarak değerlendirilmiştir: afroharzianum, atroviride, gamsii ve harzianum. Bunlar arasında T. gamsii en çok karşılaşılan türdür. T. afroharzianum türü Türkiye için ilk kez bildirilmektedir.Download Article in PDF (254 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2022 Hacettepe University