Volume 45 - Issue 4 - 499 - 507

Color Removal of Some Textile Dyes from Aqueous Solutions Using Trametes versicolor

Bazı Tekstil Boyar Maddelerinin Trametes versicolor ile Sulu Çözeltilerden Renginin Giderimi


Dyes are used in textile industry frequently. Wastewater treatment with biological methods is effective and also economic. Trametes versicolor was used to degrade Reactive Blue 19, Acid Black 194, Reactive Orange 12, Reactive Red 120 and Reactive Blue 21 in. As a result of the comparison of decolorization percentage, Re- active Blue 19 (Solazol Blue BB) had the maximum rate as 99%. Optimum pH for decolorization of Reactive Blue 19 was determined as 4, decolorization was not affected from low temperature, and however decreased decolorization rate was observed when the temperature increased over 60°C. Increasing dye concentration effected negatively decolorization process. According to these results, T. versicolor deserves notable atten- tion for decolorization of dyes in wastewater treatment.

Boyar maddeler, tekstil endüstrisinde sıklıkla kullanılmaktadırlar. Biyolojik yollarla atık suların arıtımı, etkili bir yöntem olmasının yanı sıra aynı zamanda ekonomiktir. Bu çalışmada, Reactive Blue 19 (Reaktif Mavi 19), Acid Black 194(Asit Siyah 194), Reactive Orange 12(Reaktif Turuncu 12), Reactive Red 120(Reaktif Kırmızı 120) ve Reactive Blue 21(Reaktif Mavi 21) boyar maddelerini biyolojik olarak parçalamak amacıyla Trametes versicolor kullanılmıştır. Dekolorizasyon yüzdelerinin karşılaştırılması sonucunda, Reactive Blue 19 boyasında %99 ile en yüksek oranda giderim elde edilmiştir. Biyolojik olarak Reactive Blue 19 boyar maddesinin giderimi için en uygun pH 4 olarak belirlenirken, boya gideriminin düşük sıcaklıklardan etkilenmediği ancak 60°C’nin üzerine çıkıldığında dekolorizasyon oranının azaldığı belirtilmiştir. Artan boya konsantrastonu dekolorizasyon sürecini ters yönde etkilemiştir. Elde edilen sonuçlara göre, atık su artımında boyar maddelerin giderimi için T. versicolor’un dikkat çekici bir alternatif olabileceği düşünülmektedir.Download Article in PDF (464 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2022 Hacettepe University