Volume 44 - Issue 4 - 435 - 440

In vitro Effects of Certain Plant Extracts on Acetylcholinesterase (EC 3.1.1.7) Enzyme in Lake Van Fish Liver and Brain

Van Gölü Balığı Beyin ve Karaciğerindeki Asetilkolinesteraz (EC 3.1.1.7) Enzimi Üzerine Bazı Bitki Özütlerinin İn vitro Etkileri


In this study, the effect of Glycyrrhiza glabra (Leguminosae), Pimpinella anisum (Umbelliferae) and Matricaria chamomilla (Compositae) extracts on both Lake Van fish (Chalcalburnus tarichi P.1811) brain and liver acetylcholinesterase enzymes (AChE) activity, responsible for transformation of nerve stimulations, has been investigated. While activating fish liver AChE, these extracts inhibited fish brain AChE activity. The plants used in the showed noncompetitive inhibition on the fish brain AChE. I50
values were estimated 1.714 mg.mL-1 for Glycyrrhiza glabra, 0.604 mg.mL-1 for Matricaria chamomilla and 0.394 mg.mL-1 for Pimpinella anisum. The optimum temperature for liver and brain AChE was found to be 30°C and optimum pH of 6-8.5 and 6-8 respectively. In addition, specific activities of fish brain and liver AChE were found 130.5 EU.mg-1 and 13.59 EU.mg-1 respectively. 

Bu çalışmada; sinir uyarılarının naklinden görevli enzim olan Van Gölü balığı (Chalcalburnus tarichi P.1811) karaciğer ve beyin asetilkolinesteraz (EC 3.1.1.7) enzimi üzerine meyan [Glycyrrhiza glabra L. (Leguminosae)], anason [Pimpinella anisum L. (Umbelliferae)] ve papatya [Matricaria chamomilla L. (Compositae)] özütlerinin etkisi araştırılmıştır. Bu özütler balık karaciğer AChE’ni active ederken balık beyin AChE’ni inhibe etmiştir. Kullanılan bitkiler balık beyni AChE üzerine yarışmasız inhibisyon göstermiştir. I50 değerleri meyan için 1,714 mg.ml-1, anason için 0,394 mg.ml-1 ve papatya için 0,604 mg.ml-1 olarak bulunmuştur. Karaciğer ve beyin AcHE için optimum sıcaklık 30oC ve optimum pH sırasıyla 6-8 ve 6-8,5 olarak bulunmuştur. Ek olarak balık beyin ve karaciğer AChE’nin spesifik aktiviteleri sırasıyla 130,5 EU.mg-1 ve 13,59 EU.mg-1 olarak bulunmuştur. Download Article in PDF (120.5 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University