Volume 44 - Issue 3 - 245 - 257

Effect of Nisin and Gamma Irradiation Treatments on Listeria monocytogenes on Some High Economic Valued Aquaculture Products

Yüksek Ekonomik Değeri Olan Bazi Su Ürünlerinde Listeria monocytogenes Kontaminasyonunun Giderilmesi için Nisin ve Gama Işınlama Kombinasyonlarının Etkisi


Fish and other aquaculture products play an important role in global consumption. Sea foods represented a higher risk of L. monocytogenes contamination compared with other foods. The risk of L.monocytogenes should be decreased using some novel protection methods. Various studies have shown that Nisin alone or combined with another technique is efficient for control of L.monocytogenes in different foods and different conditions. Additionally, gamma radiation has a significant potential for the extension of refrigerated shelf life and decontamination of pathogens in fishery products. We applied different doses of gamma irradiation on Pangasius (Pangasius hypophthalmus, Ln.) fillets, Herring caviars, Scallops and Pollock (Pollachius pollachius, Ln.) fish fillets weather treated with Nisin or not. The results showed that without Nisin application L. monocytogenes can be eradicated with 5 kGy of gamma irradiation, but when Nisin application is done the effective dose decreases to 3 kGy. It can be suggested that Nisin combined with gamma irradiation is effective on L.monocytogenes attached to different aquacultures. 

Küresel tüketimde balık ve diğer su ürünleri önemli rol oynamaktadır. Deniz ürünleri diğer ürünlerle kıyasla daha fazla Listeria monocytogenes kontaminasyonu riski taşımaktadır. L. monocytogenes riski belirli üretim yöntemleri ile düşürülmelidir. Çeşitli çalışmalar Nisin uygulamasının tek veya kombine olarak farklı koşullardaki farklı gıdalarda etkili olduğunu göstermiştir. Bunlara ek olarak, gama ışınlama su ürünlerinde raf ömrünün uzatılması ve patojenlerin dekontaminasyonu için belirgin bir potansiyele sahiptir. Farklı dört adet ekonomik değeri yüksek ürüne gama ışınlaması Nisin içerecek veya içermeyecek şekilde uygulandı. Sonuçlara göre Nisin uygulanmamış gruplarda L. monocytogenes 5 kGy ışın dozu ile eradike edilebilirken, Nisin kombinasyonu uygulanması gereken dozu 3 kGy seviyesine çekmiştir. Buna bağlı olarak farklı su ürünlerinde, Nisin ve ışınlama kombinasyonlarının L. monocytogenes kontaminasyonunun giderilmesinde beraber uygulanmasının verimli olacağı düşünülmüştür. Download Article in PDF (1.3 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University