Volume 43 - Issue 3 - 167 - 178

Optimization of Ultrasound-Assisted Extraction of Arbutin from Pyrus Communis L. leaves by Response Surface Methodology

Armut Yapraklarından Arbutinin Ultrasonik Destekli Ekstraksiyonunun Yüzey Yanıt Metadolojisi ile Optimizasyonu


Arbutin is a naturally occurring derivative of hydroquinone. It is found in various plant species belonging to diverse families, such as LamiaceaeEricaceaeSaxifragaceae and Rosaceae. It inhibits tyrosinase and has been employed as a cosmetic skin whitening agent. In this study, the ultrasound assisted extraction of arbutin from Pyrus Communis L. leaves was modeled using responce surface methodology. A three-level-three-factor Box–Behnken design was employed to optimize three extraction variables, including extraction temperature (X1), extraction time (X2), and methanol concentration (X3), for the achievement of high extraction yield of the arbutin. The optimized conditions are extraction temperature of 43.37oC, methanol concentration of 56.81%, extraction time of 29.66 min. Under this optimized conditions, the experimental yield of arbutin is 3.10%, which is well matched with the predicted yield of 3.12%. 

Arbutin doğal olarak oluşan bir hidrokinon türevidir. Ballıbabagiller, fundagiller, taşkırangiller, gülgiller gibi farklı familyalara ait farklı bitki türlerinde bulunur. Arbutin tirozinazı engeller ve cilt beyazlatma ajanı olarak kullanılır. Bu çalışmada Yüzey Yanıt Metodolojisi kullanılarak armut yapraklarından arbutinin ultrasonik destekli özütlemesi modellenmiştir. Arbutinin yüksek özütleme veriminin elde edilmesi için özütleme sıcaklığı (X1), özütleme zamanı (X2) ve metanol derişimi (X3) gibi üç özütleme değişkenini optimize etmek için üç-düzeyli üç-faktörlü Box-Behnken tasarımı kullanılmıştır. Optimize koşullar; 43.37oC özütleme sıcaklığı , %56.81 metanol derişimi ve 29.66 dakika özütleme zamanıdır. Bu optimize koşullar atında arbutinin deneysel verimi %3.10’dur. Bu değer tahmin edilen %3.12 değeri ile uyumludur. Download Article in PDF (477.5 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University