Volume 42 - Issue 3 - 429 - 434

Seasonality of Insect Succession on Decomposing Dog (Canis Lupus Familiaris L.) Carcass in Samsun, Turkey: Their Importance in Forensic Science

Samsun Türkiye’de, Çürümekte Olan Köpek (Canis Lupus Familiaris L.) Leşi Üzerinde Mevsimsel Böcek Suksesyonu, Adli Bilimlerdeki Önemi


The study was conducted at Samsun between June 2009 and June 2010. In this study ten species of Coleoptera and nine species of Diptera were observed during one year. Insect fauna and its seasonal differences associated with corpse decomposition in Samsun (Atakum region) were reported for the first time in this study. The data composed from this research are available for forensic investigations in North of Turkey. 

Çalışma haziran 2009-haziran 2010 arasında Samsunda yapılmıştır. Bu çalışmada bir yıl boyunca 10 Coloeptera, 9 Diptera takımına ait türler gözlemlenmiştir. Samsunda (Atakum bölgesinde) çürümüş cesette böcek faunası ve mevsimsel farklılıkları bu çalışmayla ilk kez rapor edilmiştir. Bu araştırmadan elde edilen veriler Türkiyenin kuzey bölgelerinde adli araştırmalarında kullanılabilecektir. Download Article in PDF (118.1 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University