Volume 42 - Issue 3 - 421 - 427

Monumental Trees in Akçakoca (Düzce, Turkey): Utilities of Natural Resources for Ecotourism

Akçakoca (Düzce, Turkey)’nın Anıt Ağaçları: Ekoturizmde Doğal Kaynakların Kullanımı


Ecotourism is typically a modern form of tourism in which learning about nature and help to protect of natu- re. Natural resources have significance in nature-based attractions in ecotourism. The monumental trees are one of these natural resources. In this research, the monumental trees in Akçakoca (Düzce) district are de- termined. Their morphological features and status are recorded. The present monumental point is calculated. Also, probable interaction between ecotourism and natural resources based monumental trees in Akçakoca are discussed. 

Ekoturizm, tipik olarak doğayı öğreten ve onun korunmasına yardımcı olan modern bir turizm şeklidir. Doğal kaynaklar, ekoturizmdeki doğa kaynaklı aktivitelerde önemlidir. Bu araştırmada, Akçakoca (Düzce) ilçesindeki anıt ağaçlar tanımlanmaktadır. Bu ağaçların morfolojik özellikleri ve durumları kaydedilmiş, şuanki anıtsal değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca, Akçakoca’daki anıt ağaçlar üzerinden doğal kaynaklar ve ekoturizm arasındaki olası karşılıklı etkileşim tartışılmıştır. Download Article in PDF (1.5 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University