Volume 42 - Issue 2 - 275 - 279

The first new cave fish species , Cobitis damlae (Teleostei: Cobitidae) from Turkey

Türkiye’den ilk yeni mağara balığı, Cobitis damlae (Teleostei: Cobitidae)


The first new cave loach, Cobitis damlae, is caught from the Dalaman river drainage which is flowing in to the karstic plain of Western Turkey. There are caves, Keloğlan and Aslanini I and II in Dodurgalar province, con- nected with Dalaman river drainage c.a. 30 km. north of the catchment area. The new species probably passed through the surface water because of a heavy rain a week before we caught it. Cobitis damlae differs from its congeners by its mouth structure, fin rays formula, body without pigment, vestigial eyes. 

Bu çalışmada, Türkiye’nin batısındaki karstik alanda akan Dalaman Çayı’ndan yakalanan dikenli taş balığı Cobitis damlae, Türkiye’nin ilk yeni mağara balığı olarak tanımlanmıştır. Yakalama alanının yaklaşık 30 km. kuzeyindeki Dodurgalar bölgesinde Aslanini I, Aslanini II ve Keloğlan mağara sistemleri bulunmaktadır. Bu yeni tür, yakalanmasından bir hafta önce bölgede meydana gelen yoğun yağmurdan dolayı yüzey sularına geçmiştir. Cobitis damlae, aynı cinsin diğer türlerinden ağız yapısı, yüzgeçlerindeki ışın sayıları, pigmentsiz oluşu, körelmiş (kalıntı) gözleri ile ayrılmaktadır. Download Article in PDF (656.9 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University