Volume 42 - Issue 2 - 183 - 192

Optimization with response surface methodology (RSM) of adsorption conditions of Cd(II) ions from aqueous solutions by pumice

Ponza ile sulu çözeltilerden Cd(II) iyonlarının adsorpsiyon koşullarının cevap yüzey yöntemi (CYY) ile optimizasyonu


Optimization of medium conditions for Cd(II) adsorption by pumice was studied through experimental designs. A multi step response surface methodology (RSM) including 26-2 fractional factorial design (FFD), steepest ascent and central composite design (CCD) was successfully applied to optimize the adsorption conditions for Cd(II) ions from aqueous solutions. The most influential medium parameters were determined as pH, initial Cd(II) concentration and temperature via FFD. Then steepest ascent was used to determine the neighborhood region of the optimum point. Finally, CCD was applied to develop a response surface for optimization of adsorption conditions. The optimum conditions for Cd(II) adsorption were evaluated to be 7.01, 107.14 mg/L and 32.48°C for pH, initial Cd(II) concentration and temperature, respectively. A quadratic model was developed by CCD to represent Cd(II) ions adsorption. 

Ponza ile Cd(II) adsorpsiyonu için ortam koşullarının optimizasyonu deneysel tasarım ile çalışılmıştır. 26-2 Fraksiyonel faktoriyel tasarım (FFD), en yüksek artış ve merkezi kompozit tasarımı (MKT) içeren çok basamaklı bir cevap yüzey yöntemi (CYY), sulu çözeltilerden Cd(II) iyonlarının adsorpsiyon koşullarını optimize etmek için başarılı bir şekilde uygulanmıştır. En etkili ortam parametreleri FFD ile pH, başlangıç Cd(II) derişimi ve sıcaklık olarak belirlenmiştir. Daha sonra optimum noktaya yakın aralıkların belirlenmesi için en dik artış yöntemi uygulanmıştır. Son olarak, adsorpsiyon koşullarının optimizasyonunda bir cevap yüzeyi geliştirmek için MKT uygulanmıştır. Cd(II) adsorpsiyonu için optimum koşullar pH, başlangıç Cd(II) derişimi ve sıcaklık için sırasıyla 7.01, 107.14 mg/L ve 32.48°C olarak belirlenmiştir. Cd(II) iyonlarının adsorpsiyonunu açıklamak için MKT ile bir kuadratik model geliştirilmiştir. Download Article in PDF (4.8 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University