Volume 42 - Issue 2 - 233 - 236

Influence of The Bacterial Preparation on Productivity of Soy

Bakteriyal Preparatın Soya Verimine Etkisi


The skilled and laboratory regulations of receiving various forms of a bacterial preparation on the basis of phosphate-mobilizing bacteria are developed. For studying of their efficiency on fields of Bayserke-Agro LLP located in the territory of Almaty area in the settlement of Panfilovo large-scale field experiment with application of the developed biological products on the area of 5 hectares was made. 

Fosfatları toplayabilen bakteriler temelinde hazırlanan bakteriyel peparatların çeşitli şekilleri ve üretme yöntemleri geliştirilmiştir. Bu ilaçların etkinliğini incelemek için Almatı Eyaleti Panfilovo köyünde bulunan Bayserke-Agro Ltd. Şirketi arazilerinde kapsamlı deneyler yapılmıştır. Hazırlanan preparatlar 5 hektar alanında kullanılmış ve elde edilen sonuçlar bu çalışmada sunulmuştur. Download Article in PDF (505.4 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University