Volume 41 - Issue 4 - 365 - 370

The least weasel (Mustela nivalis) (Mammalia, Carnivora) from Central Anatolia: an overview on some biological characteristics

İç Anadolu’da gelincik (Mustela nivalis) (Mammalia, Carnivora): bazı biyolojik özelliklerine genel bir bakış


In this study, we examined some biological characteristics of Mustela nivalis from Kırıkkale and Çorum in Central Anatolia, collected between 2011-2012. The specimens studied had “nivalis”-type coloration, by an straight demarcation line between the dorsal and ventral part of the body.The structure of the hair was “broad petal” at the proximal of shaft, while “elongate petal” at distal. Tip of the baculum was hook-shaped having two developed knobs in adults. An ectoparasite, Haemaphysalis sulcata,is also detected on specimens. Comparison with the previous data on body size, we conclude that specimens from Central Anatolia were bigger than the European specimens with respect to external and cranial measurements. 

Bu çalışmada 2011-2012 yılları arasında İç Anadolu bölgesindeki Kırıkkale ve Çorum illerinden alınan Mustela nivalis’in bazı biyolojik özellikleri incelenmiştir. Çalışılan örnekler vücüdun dorsal ve ventral kısımlarını birbirinden düz bir çizgiyle ayıran “nivalis”-tip kürk rengine sahiptir. Kıl yapısı gövdenin proksimal kısmında “geniş petal” distal kısmında ise “uzamış petal”dir. Erginlerde bakulumun uç kısmı kanca şeklinde olup iki tane topuz yapısına sahiptir. Bir ektoparazit, Haemaphysalis sulcata, ayrıca örnekler üzerinde tespit edilmiştir. Vücut büyüklüğü ile ilgili daha önce verilen veriler karşılaştırıldığında, dış ve iç ölçüleri bakımından İç Anadolu örneklerinin Avrupa örneklerinden daha büyük oldukları sonucuna varılmıştır. Download Article in PDF (890.9 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University