Volume 41 - Issue 4 - 317 - 320

A pathway to break seed dormancy of endemic Nigella turcica Dönmez & Mutlu (Ranunculaceae): GA3 and KNO3

Endemik Nigella turcica Dönmez & Mutlu (Ranunculaceae) taksonunun tohum dormansisini kırmada izlenen yol: GA3 ve KNO3


Nigella turcica Dönmez & Mutlu (Ranunculaceae) is a narrow endemic species and closest relative is N. sativa (black cumin) has an economic importance. In this study, optimum conditions of seed germination was searched for N. turcica. Germination did not occur during 45 days either 4 or 16°C. Potassium nitrate and giberellic asid (GA3) with 10 and 25 ppm concentrations were ineffective in embro growth. Optimal conditions to seed germination of N. turcica have been determined as 100 ppm concentrations of giberellic asid at 16°C. 

Nigella turcica Dönmez & Mutlu (Ranunculaceae) dar yayılışlı endemik bir türdür ve ekonomik öneme sahip N. sativa (çörek otu) türüne en yakın taksondur. Bu çalışmada bu türe ait tohum çimlenmesi için gerekli en uygun koşullar araştırılmıştır. Çimlenme 4 veya 16°C’de 45 gün süresince gerçekleşmemiştir. 10 ve 25 ppm potasyum nitrat ve giberellik asit (GA3) uygulamaları da embriyo üzerinde etkili olmamıştır. Çimlenmenin sağlanabilmesi için en uygun koşullar 100 ppm giberellik asit derişiminde ve 16°C sıcaklıkta elde edilmiştir. Download Article in PDF (186.9 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2023 Hacettepe University