Volume 41 - Issue 2 - 143 - 150

Bioecology of the Wild Boar (Sus scrofa Linnaeus 1758) in Kırıkkale Province, Turkey

Kırıkkale (Türkiye) İlindeki Yaban Domuzunun (Sus scrofa Linnaeus 1758) Biyoekolojisi


The bioecology of the wild boar Sus scrofa was studied in the Turkish province of Kırıkkale using field observations and examination of 21 specimens collected from 2001 to 2003. Habitat, some breeding features, and morphometric data were recorded. The wild boar in Kırıkkale occurs mainly in forests, marshy areas and dense scrub. It selects scrub areas near hill tops as daytime resting sites. It feeds on some agricultural products in summer and is often hunted to prevent such damage. It produces its young in April and May. Morphometric data from specimens examined were consistent with the Turkish wild boar belonging to the nominate subspecies Sus scrofa scrofa but its taxonomy does merit further investigation. 

Yaban domuzu, Sus scrofa’nın biyoekolojisi Türkiye’nin Kırıkkale ilinde yapılan arazi gözlemleri ve 2001 ila 2003 yıllarında toplanan 21 örneğin incelenmesi ile araştırıldı. Habitat, bazı üreme özellikleri ve morfometrik veri kaydedildi. Kırıkkale’deki yaban domuzu ormanlarda, bataklık alanlarda ve yoğun çalılıklarda bulunur. Yaban domuzu gündüz dinlenme yeri olarak tepelerin zirvesine yakın çalılık bölgeleri seçer. Kırıkkale’deki yaban domuzu yazın bazı tarım ürünleriyle beslenir ve bu gibi zararları önlemek için sık sık avlanır. Yaban domuzu nisan ve mayıs ayında yavru verir. İncelenen örneklerden elde edilen morfometrik veriler Türkiye yaban domuzunun ait olduğu nominatif alttür, Sus scrofa scrofa’ya uygunluk göstermekte, fakat yaban domuzunun taksonomisi için daha fazla araştırmaya gerek vardır. Download Article in PDF (291.6 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University