Volume 41 - Issue 1 - 37 - 41

Ultrastructural Aspects of Corpora Cardiaca in Pimpla Turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae)

Pimpla Turionellae L. Corpora Cardiaca’nın Ultrayapısal Yönleri (Hymenoptera: Ichneumonidae)


Pimpla turionellae has been known as an important parasitic hymenoptera species used in biological control for continuous suppression of pests. As an endocrine center, Corpora cardiaca are a pair of neuroglandular bodies that secrete neurohormones in endoparasitic P. turionellae were observed by transmission electron microscope. Brain samples were prepared and examined under transmission electron microscope. Cells of these glands were filled with generally round shaped numerous granules taht contain electron dense material, most probably proteinaceous hormone. 

Pimpla turionellae haşerelerin kesintisiz baskılanmasında biyolojik kontrol amaçlı kullanılan önemli bir asalak hymenoptera türü olarak bilinmektedir. Endokrin merkezi olarak, Corpora cardiaca endoparazit P. turionellae‘ya nörohormonlar salgılayan, transmisyon elektron mikroskobu ile gözlenebilen, bir çift neuroglandular organdır. Beyin örnekleri hazırlanmış ve transmisyon elektron mikroskobunda incelenmiştir. Bu bezlerin hücreleri muhtemelen protein hormon olan, elektronca yoğun materyal içeren genellikle yuvarlak şekilli sayısız granüller ile doludur. Download Article in PDF (1.3 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University