Volume 41 - Issue 1 - 59 - 65

A Preliminary Study on Determination of Insect Fauna of Inkumu and its Surrounding Area (Bartın, Turkey)

İnkumu ve Çevresinin (Bartın, Türkiye) Böcek Faunasının Tespit Edilmesi Üzerine Bir Ön Çalışma


In the studies for the determination of insect fauna of İnkumu and its surrounding area, 202 species belonging to 138 genera, 53 families and 11 orders have been detected. List of detected orders, families and species are given. 

İnkumu ve çevresinin böcek faunasının belirlenmesi için yapılan çalışmalarda 11 takım, 53 familyadan 138 cinse bağlı 202 tür tespit edilmiştir. Tespit edilen takımların, familyaların ve türlerin listesi verilmiştir. Download Article in PDF (418.4 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University