Volume 40 - Special Issue - 351 - 363

A Preliminary Study on The Gallwasp Fauna of Kemaliye (Erzincan, Turkey) and A New Record for Turkey

Kemaliye’nin (Erzincan, Türkiye) Gal Arısı Faunası Üzerine Bir Ön Çalışma ve Türkiye için Yeni Bir Kayıt


The members of the Cynipidae (Hymenoptera) family, also known as the gallwasps, induce some of the most structurally complex plant galls. In this study, we have examined the gallwasps and their galls collected from Kemaliye (Erzincan, Turkey) and its surrounding. At the end of the study, 24 species which belong to 5 genera were determined. Moreover, Andricus moreae was found to be a new record for Turkey. 

Gal arıları olarak da bilinen Cynipidae (Hymenoptera) familyası üyeleri, yapısal olarak en karmaşık bitki gallerinden bir kısmının oluşumuna neden olmaktadır. Bu çalışmada, Kemaliye (Erzincan, Türkiye) ve çevresinde bulunan gal arıları ve bunların neden olduğu galler incelenmiştir. Çalışma sonunda, beş cinse ait 24 tür tespit edilmiş olup, Andricus moreae Türkiye için yeni bir kayıttır. Download Article in PDF (6.1 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University