Volume 40 - Issue 3 - 293 - 301

The Chemistry of Formazans and Tetrazolium Salts

Formazanlar ve Tetrazolyum Tuzlarının Kimyası


In this rewiev, the structure of formazans and of tetrazolium salts has been described. Furthermore, importance and usage of formazan-tetrazolyum systems have been explained. Tautomerization properties and geometric isomers based on conjugate π-system of formazans have been examined. In addition, common synthesis of these compounds and UV-visible, IR, 1H NMR spectrums used in explanation of structures have been discussed. 

Bu çalışmada tetrazolyum tuzları ve formazanların yapıları tanımlanmıştır. Ayrıca formazan-tetrazolyum sistemlerinin önemi ve kullanım alanları açıklanmıştır. Formazanların sahip oldukları conjugate π-system kaynaklanan tautomerleşme özellikleri ve geometrik izomerleri incelenmiştir. Bu bileşiklerin en yaygın kullanılan sentezleri ve yapılarının açıklanmasında önemli olan UV-visible, IR ve 1H NMR spektrumları tartışılmıştır. Download Article in PDF (512.9 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University