Volume 40 - Issue 1 - 23 - 36

Vectors Without Borders: Imminent Arrival, Establishment, and Public Health Implications of The Asian Bush (Aedes Japonicus) and Asian Tiger (Aedes Albopictus) Mosquitoes in Turkey

Sınır Tanımayan Vektor Sivrisinekler: Kaçınılmaz Ülkeye Giriş ve Yayılış, Yayılışı Takiben Asya Cali ve Asya Sivrisineklerinin İnsan Sağlığı Üzerinde Oluşturabileceği Olumsuz Etkiler


Aedes albopictus and Aedes japonicus are invasive mosquito species with expanding distributions. Both species are indigenous to the tropical and sub-tropical regions of Southeast Asia; however, they have rapidly established populations in several countries outside their native range over the last few decades. The European continent has not been excluded from these invasions. Aedes albopictus was first reported from Albania in 1979, subsequently from Italy, France, Greece, Switzerland, Belgium, Spain, Netherland sand Germany. Aedesjaponicus was first reported fromFrance in 2000, in Belgium during 2002, and from Germany in 2007. The potential risk for further invasion and/or expansion of either species may be projected based on their biology. Temperate countries in Europe such as Turkey are vulnerable to potential introductions of these invasive species. Existence of a national surveillance program would be a valuable proactive measure for the detection and rapid intervention efforts to prevent establishment of these nuisance mosquito species and the diseases they may transmit. We provide a brief historical background, biology, ecology, larval identification, public health implications, suitable climate areas, and routes of introduction for Ae. albopictus and Ae. japonicus in Turkey. 

Aedes albopictus ve Aedes japonicus sınırlarını her gecen gün genişleten sivrisinek türleridir. Her iki tür de tropik ve tropik iklime yakın olan Güneydoğu Asya ülkelerinde yerli olmakla birlikte, son 30 yılda diğer ülkelerde de hızlı bir yayılış göstermektedirler. Avrupa ülkeleri de bu hızlı yayılıştan etkilenmişlerdir. Aedes albopictus ilk kez 1979’da Arnavutluk’da, daha sonra sırasıyla İtalya, Fransa, Yunanistan, İsviçre, Belçika, İspanya, Hollanda ve Almanya’da kaydedilmiştir. Aedes japonicus ilk kez Fransa’da 2000 yılında, Belçika’da 2002 yılında ve Almanya’da 2007 yılında tespit edilmiştir. Bahsedilen her iki türün de biyolojisine bakıldığında, bu türlerin Avrupa’da başka ülkelere girişi ve yayılma riski söz konusudur. Avrupada Türkiye gibi ılıman ülkeler bu türlerin giriş ve yayılışı için risk altındadır. Bu ülkelerin uygun teknikleri kullanarak sözü geçen türleri izlemeleri, hem sebep olabilecekleri hastalıkları hem de verecekleri rahatsızlığı önleme açısından, cok önemlidir. Bu makalede Ae. albopictus ve Ae. japonicus türlerinin tarihçeleri, biyolojileri, ekolojileri, larvalarının teşhisi, halk sağlığı açısından önemleri, yayılımları için uygun alanlar ve giriş yolları ana hatlarıyla tartışılmıştır. Download Article in PDF (2.1 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University