Volume 39 - Issue 4 - 397 - 401

Screening to Mycelium Specifications of Ganoderma lucidum (Fr.) Karst (Reishi)

Ganoderma lucidum (Fr.) Karst (Reishi)’nin Miselyal Özelliklerinin İncelenmesi


In this study, morphological and anatomical structures of Ganoderma lucidum-Reishi known as immortality mushroom were examined. Part of the tissue of G. lucidum was inoculated potato dextrose agar center and they were incubated at 28ºC, the dark for a period of 22 days. At the end of the incubation period; mycelium formed white color and very solid tissue. Anatomical studies of spore and mycelium of G. lucidum were identified with scanning electron microscopy (SEM) and light microscopy (LM) separately and were micrographied. 

Bu çalışmada, ölümsüzlük mantarı olarak bilinen Ganoderma lucidum-Reishi’un morfolojik ve anatomik yapısı incelendi. G. lucidum doku parçası patates dekstroz agar merkezine ekildi ve 28ºC’de 22 günlük bir süre için karanlık olarak inkübe edildi. Aşılama döneminin sonunda; misel beyaz renkli ve çok sağlam bir doku oluştu. G. lucidum’un spor ve misellerinin anatomik çalışmaları elektron mikroskobu (SEM) ve ışık mikroskobu (LM) ile ayrı ayrı tespit edildi ve fotoğrafları çekildi. Download Article in PDF (634.1 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2023 Hacettepe University